Suomen pohdittava linjaansa turvapaikkahakijoiden Kreikkaan palautusten osalta

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors toteaa, että Suomen on arvioitava linjaansa turvapaikanhakijoiden Kreikkaan palautusten osalta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tämän päivän päätöksen takia.
– Olemme odottaneet EIT:n päätöstä asiassa. Suomi ei ole palauttanut niin sanotun Dublin-asetuksen perusteella Kreikkaan alaikäisiä, yksin tulleita hakijoita eikä haavoittuvassa asemassa olevia. EIT:n päätös koskee täysi-ikäistä hakijaa, joten meidän täytyy nyt tutkia, tuleeko Suomen tarkistaa linjaansa tältä osin. Päätös täytyy käydä tarkasti läpi ja katsoa sen perustelut. Euroopan ihmisoikeussopimus sitoo Suomea, joten myös Kreikkaan palauttamisten osalta Suomen on noudatettava linjaa, joka ei riko sopimusta, ministeri toteaa.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tänään antanut päätöksen, jonka mukaan Belgia rikkoi Euroopan ihmisoikeussopimusta, kun se palautti ns. Dublin-asetuksen perusteella turvapaikanhakijan Belgiasta Kreikkaan. Myös Kreikan katsotaan rikkoneen ihmisoikeussopimusta, koska maan säilö- ja vastaanotto-olot ja turvapaikkamenettely eivät täytä sopimuksen vaatimuksia. Dublin-menettelyllä tarkoitetaan tilannetta, jossa turvapaikanhakija palautetaan takaisin toiseen EU-maahan hakemuksen käsittelyä varten. Pääsääntönä on, että hakemus käsitellään vain yhdessä maassa.

Lisätietoja: erityisavustaja Thomas Bergman, 071 878 8212