Vi besökte 23.10.2012 Bågaskär gamla sjöbevakningsstation