eldr_20111124

eldr_20111124

På bilden Astrid under kandidatutfrågningen, till vänster Lousewies van der Laan, som också blev vald och till höger Kristina Ojuland fr reformpartiet i Estland