Har klarläggningen över behovet av dagvård på samespråken gjorts?

Fullmäktigeledamot Astrid Thors ställde, på Helsingfors stadsfullmäktigemötet 2.3., ett spörsmål, där hon efterlyste undersökningen som Helsingfors med närkommunerna skulle göra.

Spörsmål

Har undersökningen om behovet av barnverksamhet på samiska gjorts?

Av Finlands samer bor största delen utanför sameområdet, av barnen 70 %. En relativt stor del av Finlands samebefolkning bor i Helsingfors och dess närkommuner. Enligt en utredning som minoritetsombudsmannen låtit göra önskade samespråkiga i huvudstadsregionen speciellt samespråkig dagvård och undervisning i samespråk i skolorna. Dagvården har dock förverkligats i mycket liten grad trots att lagen garanterar rättigheten till dagvård på samespråk i hela landet.

Som svar på min motion 9.12.2009, 278/Stj, om utredning över behovet av samespråkig dagvård i Helsingfors fick vi höra att staden, tillsammans med närliggande kommuner, under 2010 skulle göra en undersökning över behovet. Har denna undersökning genomförts och vad var resultatet av klarläggningen?