Helsingfors måste få mera nybörjarplatser i yrkesskola och gymnasium

Nästa mandatperiod måste samarbetet mellan staten och huvudsstadsnejdens kommuner fördjupas – intentionsavtal måste bli egentliga partnerskapsavtal. Varje avtalspart måste kunna fullfölja de åtganden som avtalet innehåller.

Bland de viktigaste områdena för samarbete mellan stat och kommun är fortsatt arbete för effektivare sysselsättningspolitik, resurser till en fungerande arbetsförmedling, men framförallt tillräckligt med utbildningsplatser på andra stadiet; i gymnasier och yrkesskolor.

Fast antalet plaster i gymnasier och yrkesskolor ökats under denna regerings tid, blir fortfarande mellan 300 och 400 ungdomar utan fast utbildningsplats. – Detta är  bla en följd av att ungdomar från andra delar av landet i allt högre utsträckning söker sig till utbildning i Helsingfors. Men Helsingforsskolornas attraktivitet har som följd av ungdomar här med sämre betyg från högstadiet blir utan möjlighet till utbildning på andra stadet. Trots uppsökande ungdomsverksamhet, ungdomsverkstäder och tiondeklasser, finns det ändå stor risk för att ungdomar inte fullföljer  en utbildning som ger dem tillräckliga färdigheter. Idag är det svårt att få något jobb utan examen.

De kommande årens metropolpolitik måste därför ge regionens läroinrättningar möjlighet att inrätta det antal nybörjarplatser som efterfrågas. På detta sätt kan utslagning också effektivt motarbetas.