Ropa inte varg!

Thors om hovrättsreformen: Ropa inte varg!

SFP jobbar konsekvent och långsiktigt för svenska språket och för samhällsservice på våra båda nationalspråk, konstaterade minister Astrid Thors i sin kommentar till arbetsgruppens betänkande om hovrätterna och förvaltningsdomstolarna. – Vi ropar inte varg i onödan.

Avgörande för det goda resultatet är arbetsgruppens uppgiftsbeskrivning som beaktar historiska och språkliga förhållanden samt var det finns utbildning i juridik. Arbetsgruppen har haft som uppdrag att säkerställa att både finsk- och svenskapråkiga befolkningens möjligheter att få service på sitt eget modersmål tryggas. Skrivningarna har varit vägledande för arbetsgruppens förslag, konstaterade Thors.

Hotet mot Vasa hovrätt har den senaste tiden varit starkt överdriven, sade Thors – Vasa hovrätt förstärks. Trots det goda resultatet vilar vi inte på våra lagrar. Också den här frågan kräver fortsatt aktiv bevakning, avslutade Thors