Träffen på Rastis idag 15.3

Rastis_20110315Träffen på Rastisidag 15.3 var lyckad och förhoppningsvis produktiv. Vi hade en bra genomgång av hur Rastis fungerar, hur olika ungdoms- och kulturverksamheten på svenska och finska verkar. Det var också glädjande att höra hur  barnen i skolan ökar och att alla utrymmen är i intensivt bruk. Tillsammans med bitr stadsdirektör Tuula Haatainen försökte vi skissera en sådan modell att det går leda skolan som en helhet.

på bilden ser du Nicke, Astrid, Ole,Mia, Berit mfl.