Nästa regering bör minska alkoholkonsumtionen genom lägre alkoholhalter i öl och cider

Ölkonsumtionen utgör nästan hälften av finländarnas årliga alkoholkonsumtion, en markant skillnad från situationen för 50 år sedan, då starkspriten stod för två tredjedelar av alkoholkonsumtionen. Samtidigt har de alkoholrelaterade skadorna och sjukdomarna ökat så att vi i dag kan räkna med årliga kostnader på kring fem miljarder euro för samhället. Hundratusentals sjukvårdsbesök och tusentals dödsfall är alkoholrelaterade.

- Satsningar på att minska mängden alkoholskador är ytterst viktiga, inte minst för att minska det så kallade hållbarhetsunderskottet och öka sysselsättningsgraden, sade riksdagsledamot Astrid Thors vid SFP:s partistyrelsemöte på fredagen i Helsingfors.

Ett verkningsfullt sätt vore att minska alkoholhalten i öl och cider som säljs i butikerna från nuvarande 4,7 % till 3,5 %. Den senare alkoholhalten är i bruk i butikerna i Sverige, där alkoholrelaterade skador bedöms vara mindre, säger Thors.
Samtidigt anser Thors att politiker och konsumenter bör vädja till handeln om att ha klass I-ölen mer tillgänglig och synlig i butikerna.