Samlingspartiets och centerns STORA problem

De senaste dagarna har vi sett hur det blivit allt svårare att veta var de andra partierna står i invandringsfrågor; det är dubbla budskap som gäller för Soini,  för kokoomus – är det internationella gänget eller Wille Rydman som styr? och oklara begrepp när det gäller Kiviniemi, etc.

Men det ser ut som om kokoomus och centern tycks ha problem med vissa familjeåterföreningar.

Familjeskäl är den vanligaste orsaken att flytta till Finland. I fjol beviljades 5659 uppehållstillstånd av familjeskäl. Hit räknas t.ex. utlänningar som gift sig med en finländare.

Om vi däremot ser hur många flyktingar, eller andra personer som fått internationellt skydd i Finland, som får sina familjemedlemmar till Finland blir siffran en annan. I fjol flyttade 392 familjemedlemmar till personer som fått internationellt skydd till Finland.

I belysning av dessa siffror ser Centerns och Samlingspartiets krav på strängare familjeåterföreningskrav för dem som fått internationellt skydd starkt överdrivna ut. Ur integrationens synvinkel är det viktigt att flykting kan starta sitt nya liv i Finland omgiven av sin familj.