Nordplus språk- och kulturprogrammet har extra ansökningsrunda

Det nordiska Nordplus -programmet stöder nordiskt språksamarbete.

I höst pågår en extra ansökningsrunda till 15. oktober 2011. 427 000 € delas ut. Ansökningen omfattar endast projekt- och nätverkssamarbete (inte elev- och lärarutbyte).

Deltagarländerna är Island, Norge, Sverige, Danmark och Finland, självstyreområden Åland, Färöarna och Grönland samt det samiska språkområdet. programmets målsättning är att stärka förståelsen för språken, kulturerna och levnadsförhållanden.

2011 OKTOBER Indkaldelse til Nordplus Nordiske Sprog- og Kulturprogrammet

Ansökningarna genom. http://ars.norden.org

Närmare information: www.nordplusonline.org/sca/sprog-kultur