Onko politiikalla sukupuolta -seminaarin avaus

Minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät tervetulleiksi tähän Eduskunnan naisverkoston ja Sosiaali- ja terveysministeriön yhteiseen seminaarin.

Kaksi aihetta ovat antaneet sysäyksen tähän seminaariin. Naisverkosto on nyt toiminut 20 vuott ja on sopiva aika arvioida miten tasa-arvo ja naisten asema ovat kehittyneet, mutta myös miten naispolitiikkojen asema on muuttunut. Toinen juhlimisen aihe on että on kulunut 85 vuotta siitä kun Miina Sillanpää ensimmäisenä naisena tuli ministeriksi.

Monella saralla olemme edistyneet viimeisten 20 vuoden aikana. Tasavallan presidenttinä on 12 vuotta ollut nainen, meillä on ollut kaksi naispääministeriä ja nykyisten eduskuntapuolueiden puheenjohtajista kolme ovat naisia. Hallituksessa on kerran ollut naisenemmistö, mutta nytkin olemme tehneet uuden aluevaltauksen kun nainen ensimmäistä kertaa on valtiovarainministerinä – meillä on ilo ja kunnia kuulla ministeri Urpilaista myöhemmin tänään. Äskettäin meillä oli erittäin innostava ns infolounas ministeri Urpilaisen kanssa.

Eduskuntaryhmistä kahdessa, sdp.ssa ja ruotsalaisessa eduskuntaryhmässä on naisenemmistö, ja kolmessa on tasa-edustus: vasemmistoliiton, vihreiden ja kristillisten eduskuntaryhmässä.

Kun naisverkosto perustettiin, Suomen eduskunnassa oli eniten naiskansanedustajia koko maailmassa. Näin ei enää ole. Nyt meitä on 43 % eli 85 naista. Todettakoon että Parlamenttienvälinen liitto IPU (Inter-Parliamentary Union) on menneinä vuosina tehnyt mittavaa työtä naisedustuksen lisäämiseksi monissa maissa ja naiskiintiöitä on myös monessa parlamenteissa tai puolueilla on velvollisuus asettaa ehdokkaita tasapuolisesta – näin esim. Tunisiassa.

Myös eduskuntatyö on muuttunut, koska nykyään virallisesti meillä on valiokunta jonka nimessä jo kuulemme vastuun tasa-arvosta eli työ- ja tasa-arvovaliokunta. Olemme myös saaneet veljesjärjestön; miesverkoston, jonka puheenjohtaja Kari Uotila pitää puheenvuoron tänään.

Voimme syystä olla ylpeitä siitä että tasa-arvo ei ole enää vain naisten harteilla vaan asia jonka puolesta yhdessä teemme töitä.

Onpa tasa-arvon arvo huomattu myös taloudellisissa piireissä jota osoittaa The Economist lehden marraskuun lopun erityisliite tasa-arvo -asiosta liite, jossa Suomi tuli monella tavalla myönteisesti esiin. Mainittiin Tasavallan presidentti, haastateltiin Eeva-Liisa Inkeroista ja kerrottiin monta asiaa maastamme mm päivähoidosta ja vanhempainvapaistamme.

Eräs mielenkiintoinen seikka raportissa oli myös maininta että BKT euro-alueen maissa olisi 13 % korkeampi jos eliminoitaisiin ero naisten ja miesten työmarkkina-osallistumisessa. Japanissa BKT voisi nousta jopa 16 %  – maassa jossa on koettu deflaatiota on merkillistä että tämä voimavara on jätetty käyttämättä.

Raportissa kiinnitetään luonnollisesti huomiota naisten asemaan yritysjohtajina sekä hallituksen jäseninä. Valitettavasti on yleisesti todettava että kun palkkaerot monissa maissa supistuivat huomattavasti 1980- ja 1990-luvuilla kehitys ei enää ole niin voimakasta muuallakaan. Ja täällä meillä tiedämme että eteneminen on hidasta kuin etanan kulku. Palkka-erot naisten ja miesten välillä ovat pienempiä Ranskassa, Ruotsissa, Isossa Britanniassa, ja mahdollisesti jopa USA:ssa!

Käsiini on myös osunut toinen kansainvälinen julkaisu jossa verrataan naisten asemaa, tällä kertaa lainsäädännön pohjalta. Järjestö nimeltä Association Choisir la Cause des Femmes, jonka puheenjohtajana on Gisele Halimi, on muutamalla lainsäädännnön alalla verrannut EU-maiden lainsäädäntöä ja yrittänyt arvioida missä laki on paras naisten kannalta. On selvitetty esim. avioliittolainsäädäntöä, vanhempainvapaata, lainsäädäntöä koskien väkivaltaa naisia kohtaan, prostituutiota, seksuaalista häirintää ja taloudellista vapautta.

Suomi on myös ollut tutkimuksessa mukana, mutta meidän lainsäädäntöä ei mainita missään parhaimpana, päinvastoin kuin Ruotsi (vanhempainvapaat  prostituutio) ja Tanska (seksuaalinen valistus).

Vertaileva oikeustiede on haasteellinen ala, mutta mielestäni tämä opus antaa myös aihetta toimintaan. Meidän on tarkasteltava tätä tutkimusta ja mahdollisuuksien mukaan otettava siitä oppia.

Kolmantena ajankohtaisena haasteena haluan mainita kansainvälinen yhteistyön: Tällä hetkellä monessa maassa kansanvalta on saamassa todellista merkitystä – ajattelen ns Arabi -kevättä. Monessa maassa naiset voivat olla vaikuttamassa aivan toisella tavalla.

Eduskunnan naisverkosto on valmis yhdessä Demoksen ja muiden järjestöjen kanssa edistämään työskentelytapoja jotka parantavat tasa-arvoa maissa joissa demokratia ja parlamentarismi on kehittymäisillään. Tätä meiltä suorastaan odotetaan.

Lopuksi haluan myös kiittää Miina Sillanpää-säätiötä ja Naisjärjestöjen keskusliittoa  hyvästä yhteistyöstä  tämän juhlaseminaarin valmistelussa.

 Sydämellisesti tervetuloa.

EDUSKUNNAN NAISVERKOSTO 20 VUOTTA

 15.12.2001 Astrid Thors