Finansministeriet måste förstå universiteten bättre

Statsfinansernas ramar för högskolorna är ytterst tuffa. 2012 kompenseras universiteten för bara hälften av kostnadsökningarna enligt det sk universitetsindexet och 2013 sker ingen kompensering.
Trots det stiger lönerna och fastighetskostnaderna. Flere universitet kan bli tvugna att genomföra sk samarbetsförhandlingar för att minska personalkostnaderna.

I det läget är det märkligt att Finansministeriet inte går med på att minska avkastningskravet i de nya fastighetsbolag som äger universitetsfastigheterna. Minskat krav på avkastningen skulle underlätta universitetens och högskolornas svåra situation.

Sammantaget är de krav på besparingar som ställs på undervisningssektorn mycket stora på alla stadier och ger anledning till stor oro. Finländska forskare hör till världstoppen, men under senare år har vi halkat efter. Detta ger anledning till oro.
En god utbildning för alla är också det i grunden viktigaste medlet mot utslagning – ungdomsgarantin lappar ändå bla luckor.

Astrid på Svensk Ungdoms kongress 28.4.2012