De mänskliga rättigheterna i Azerbajdzjan bör uppmärksammas

10.5.2012

De mänskliga rättigheterna i Azerbajdzjan bör uppmärksammas

Eurovision Song Contest hålls i år i Baku i Azerbajdzjan och Finlands representant Pernilla Karlsson åker till Baku redan denna veckas lördag 12.5.2012.

Samtidigt som förberedelserna för sångfestivalen pågår, är situationen
gällande de mänskliga rättigheterna i landet inte tillfredsställande.
Landets regering är auktoritär och många politiska aktivister har attackerats
eller fängslats. Riksdagsledamöterna Astrid Thors och Elisabeth Nauclér
träffade Pernilla Karlsson samt YLE:s producent Maija Aho för att
informera dem om det politiska läget i Azerbajdzjan.

- Det var finländaren Anders Chydenius som lanserade
offentlighetsprincipen och därför har vi också särskilt ansvar för
yttrandefriheten, säger Thors. Därför ville vi också uppmärksamma
Pernilla på situationen och berätta lite mera om det politiska läget i
landet.

Thors fungerar även som viceordförande i det liberala europeiska
partiet ELDR. ELDR har under våren initierat kampanjen “Douze Points
for Freedom” för att öka den internationella medvetenheten och
påtryckningarna på den azerbajdzjanska regeringen.

Elisabeth Nauclér besökte Azerbajdzan senast i början på april.

- Man skall alltid våga fråga om människorättssituationen i landet,
det visar att man är medveten om problemen, redan det räcker långt i
många fall, kommenterar Nauclér.

För tilläggsuppgifter:
Riksdagsledamot Astrid Thors, 050 512 1580
Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér, 050 512 1984
Internationell sekreterare Krista Simberg, 045 355 9340