Astrid Thors kandiderar i kommunalvalet

17.9.2012

”Jag känner att jag skulle svika Helsingforssvenskarna, men också mina ideal, om jag inte i denna situation skulle försöka dra mitt strå till stacken för sfp i Helsingfors” säger riksdagsledamot Astrid Thors med anledning av att hon meddelat att hon är redo att ställa upp i kommunalvalet, trots allt. “Det är på det lokala planet som vi de facto avgör om
våra  språkliga rättigheter förverkligas.”

“Ett kommunalt förtroendeuppdrag kan också ses som ett slags värnplikt, och jag har trots allt bara ställt upp i ett kommunalval tidigare “,  konstaterar Thors.

“Det att flera som haft  viktiga uppdrag för sfp, inte nu ställer upp har påverkat mitt beslut”, säger Astrid. “ Vi har många goda nya kandidater i sfp, men vi måste vara flera som har en djupare insikt i och längre erfarenhet  av  Helsingfors kommunalpolitik, i  ett skede då stora förändringar står för dörren.”

“Men också det att Nils Torvalds , åtminstone  för en tid ,  inte kan göra samma stora insats som tidigare, eftersom han trätt in i Europaparlamentet, har påverkat mitt beslut. Det är ytterst angeläget att det arbete som Torvalds satt igång för att förbättra den svenska åldringsvården kan föras vidare med oförminskad kraft.

Alla dessa skäl har medverkat till att jag beslutat ställa mig till förfogande”,  säger Thors avslutningsvis.

 

Tilläggsuppgifter: Astrid Thors tfn 0505121580