Ingen helikopterresevering på Ärtholmen

Men Hbl hade en förvirrande text dagen därpå. Stefan skickade omedelbart rättelse till tidningen, men jag har förgäves väntat på att hans insändare skulle vara införd – och inte idag heller fanns det något.

Jag tycker det är dålig journalistik att inte ta in en rättelse. Därföor några ord om planen här.

Men faktum: planen har inte någon reservering för helikopterfält. Men för att inte stoppa bostadsplaneringen på Ärtholmen, blev helikopterfältet sk vit fläck, ett utredningsområde. Användningen kommer att bestämmas i den sk detaljplaneringen, och kan vara grönområde, båthamn- och förvaring eller helikopterfält. Det betyder förstås att vi ska vara uppmärksamma i de kommande svängarna. Själv skulle jag vilja ha det som kombinerat grönområde/ båtförvaring, för det finns det inte tillräckligt av i Helsingfors.
Men nu är faran förbi. Nu går planen till stadsstyrelsen och till fullmäktige.

Och det som kanske är allra viktigast för oss båt- och seglingsvänner, ett förtydligande i generalplanen säger att ingen utfyllnad kan ske kring Ärtholmen på basis av generalplanen – för en utfyllnad skulle ha ruinerat seglingsmöjligeterna.

Ett stort tack går till hela vår fullmäktigegrupp, till alla aktiva sfp:are som följde med diskussionen, till Pro Eira och till seglingsföreningarna som bevakade frågan. Vår huvudstad ska utvecklas som en seglingsvänlig stad.