SFP och skolfrågan

Under kommunalvalskampanjen har det har kommit mycket frågor och kommentarer vad gäller skolfrågan i Helsingfors. Det här visar med all tydlighet att det är en fråga som berör. Mycket har sagts och våra kandidater har varit aktiva att diskutera substansen. Det har knappast blivit oklart för någon var de enskilda SFP:arna står i denna fråga. Den fråga som ofta har ställts gäller själva processen och hur SFP ämnar verka efter valet när platser skall besättas och de politiska linjerna ska dras upp.

Efter valet kommer vi att föra en principdiskussion tillsammans med den nya fullmäktigegruppen hur politiken skall drivas och hur vi ska förankra besluten demokratiskt. Det är viktigt att vi blir bättre på att diskutera frågor och agera interaktivt.  SFP:s riktiga varumärke är en ständig och öppen dialog med våra väljare. I skolfrågan var det inte så.

Vi måste också diskutera vilka principer som vi ska följa då vi utarbetar åsikter i viktiga frågor. Linjen måste naturligtvis stakas ut med fullmäktigegruppen och våra representanter i nämnderna. Tillräckligt tidigt måste vi lyfta upp frågorna till diskussion, så att våra representanter i exempelvis nämnderna vet vad fullmäktigegruppen och kretsen anser. Också här måste det finnas en öppen diskussion när beredningen pågår. En stark gruppdisciplin är inte målet men i avgörande svenska frågor måste vi enas; om inte måste majoritetens åsikt gälla.

Skolfrågan och diskussionen om skolnätet har lärt oss mycket. Den har väckt berättigade frågor och vi har fått respons. Den har gett oss lärdomar för vad vi ska tänka på när vi efter valet kommer att diskutera hur SFP i Helsingfors ska bedriva politik. Vi kan och ska bli bättre på processerna – det har denna fråga visat.

 

SFP i Helsingfors
Johan Ekman, kretsordförande
Astrid Thors, fullmäktigegruppens ordförande