Helsingfors cykelstrategi - Elmer Bergman på prao i riksdagen hos Astrid Thors

Syftet

Helsingfors stad strävar efter att öka cyklingen med 15 % till år 2020. Cyklingen stöder hälsan och orsakar mycket lite föroreningar. Därför stöder cyklingen hållbar utveckling.

Åtgärder

Hösten år 2010 började cykelprojektet, som skall förbättra cyklingsomgivningen och främja cyklande. I gatunätverket främjar man cyklande genom att bygga cykelfiler och cykelvägar. Man  bestämde sig också för att bygga cykelfickor vid trafikljus. Man har även planerat ett cykelnätverk bestående av huvudcykelvägar och mindre cykelvägar. År 2011 sade stadsplaneringsnämnden att det krävs mera åtgärder för att nå målet.

Helsingfors stad har reserverat 5 miljoner euro för olika cykelprojekt och dessutom har Helsingforsregionen reserverat 50 miljoner euro för cykelprojekt i huvudstadsregionen. Några exempel som visar att staden delvis uppfyllt sina mål är ”Banan” som byggts på en före detta järnväg och ”Aurorabron” som byggs vid Aurora sjukhuset. I maj 2012 öppnades ett cykelcentrum vid Narinken i Kampen. Där kan man bland annat kan låna cyklar, parkera cyklar och få hjälp med cykelproblem.

Sammanfattning

Helsingfors stadsplaneringsverket har i allmänhet gjort det de planerat angående cykling, vilket kan märkas av de flera byggnadsprojekt för cykling som till exempel ”Banan” och ”Aurorabron” Dock har ingen form av cykelvägsnätverk med huvudcykelleder ännu utvecklats.

Enligt Helsingfors trafikplaneringsavdelning har cyklisternas mängd ökat med cirka 4 % från år 2010 till år 2011, så en liten ändring mot målet kan märkas. Trots en positiv utveckling har inte
Helsingfors nått sina egna mål fullständigt, detta påpekade staden själv i en rapport skriven år 2011. Där påpekades att för att nå sitt mål måste de använda effektivare metoder.  Så kort sagt har Helsingfors inte nått sina mål ännu, men har haft en positiv utveckling mot sitt mål och kanske till och med på längre sikt kan lyckas med sitt mål.

 

Elmer Bergman, 9. klassist, Lönkan, Helsingfors