Bamsevovve på Bamsefin ambassad

Men under besöket hade vi nöjet att  stifta bekantskap med denna fina hund och med hans ytterst inspirerande husse.

Hunden var beskedlig som ett får, trogen sin husse som bara en trogen hund kan vara.Och  ingen fara för allergiker.

Litet samma sort som Hbl-hunden i Pargas och de fina hundarna på Farmors cafe.