Barnsjukhusets statsandel - de ansvariga regeringspartimedlemmarna i finansutskottet och ordföranden för kommun- och hälsovårdsdelegationen påminner om den i budgetbetänkandet av riksdagen godkända utlåtandet, Pressmeddelande 7.3.2013

De ansvariga regeringspartimedlemmarna i riksdagens finansutskott och ordföranden för kommun- och hälsovårdsdelegationen påminner regeringen inför budgetmanglingen om att det behövs en statsandel för att finansiera barnsjukhuset och det, av riksdagens godkända, utlåtandet. Utskottets riksdagsledamöter anser att det är nödvändigt att regeringen besluter om saken i budgetmanglingen  i mars.

”Regeringen bör komma ihåg det godkända utlåtandet: riksdagen förutsätter att statsandelen det nya barnsjukhuset i Helsingfors Mejlans behöver beaktas i nästa rambeslut, som täcker åren 2014-2017″, påminner riksdagsledamöterna.

”Det är befogat att statsmakten är med i finansieringen av byggandet av landets enda riksomfattande barnsjukhus tillsammans med HNS-kommunerna och att projektet erhöll specialstatsandel”, konstaterar ledamöterna.

Riksdagsledamöterna glädjer sig också över medborgarinsamlingen för sjukhuset.

 

Tilläggsinformation:

Astrid Thors (sfp)
050 512 1580

Sari Sarkomaa (kok),  Finansutskottets medlem, ordförande för kommun- och hälsodelegationen
050 511 3033

Kimmo Sasi (kok), Finansutskottet orförande
050 511 3148

Kari Rajamäki (sdp)
050 511 3135

Kari Uotila (vänster)
050 512 3031

Osmo Soininvaara (gröna)
045 121 4559

Jouko Jääskeläinen (kd)
050 512 0782