En oerhört viktig utnämning idag - Corinna blev språkrättsråd

Samtidigt vet vi att det är stora stövlar hon ska börja bruka, eftersom Paulina Tallroth gjort ett eminent arbete som företrädare på denna post.
Corinna och hennes enhet kommer minsann att ha pulsen på tidens åder, veta vilket språkklimat som rådet i landet. Att nu kunna förverkliga nationalspråksstrategin är ytterst centralt.

Statsrådet utnämnde i dag juris magister Corinna Tammenmaa till tjänsten som språkrättsråd vid justitieministeriet från och med den 15 september 2013. Tjänsten är placerad vid ministeriets enhet för demokrati, språk och grundläggande rättigheter.