Ishockey och fotboll - för alla idag

Det viktiga med detta inlägg är att ni yngre ska förstå att också under de senaste årtiondena har vi kämpat för lika möjligheter inom alla sektorer och att nya vägar öppnats. Sen jag blev vuxen har prästyrket blivit något för kvinnor, efter det blev officersyrket en ytterligare bana.. Och det jag utgick från, att vi har nya idrottsgrenar där flickor och kvinnor kan tävla.

Visst hade vi på min tid i skolan volleyboll och boboll, som säkert fanns som damligor då också – men dem gillade jag inte. Fotboll fick jag/måste jag spela litet mera bara på somrarna med pojkarna på sommarstället och litet ishockey i Haga också. Det verkar som ett tvång, men egentligen tyckte jag om det.Jag tror nästan att jag hade försökt spela fotboll mera, om det funnits sånt på min tid.

Men nyheten om vårt damlandslag i hockey står i så bjärt kontrast till ett reportage från Somalien,där kvinnliga landslagsspelare i korgboll berättar om hur de hotas, tom av sina egna släktingar, för att de som kvinnor ägnar sig åt denna idrott. – Åter en påminnelse om att det är viktigt att vi på alla fronter jobbar för kvinnors rättigheter.
Men det kanske bästa av allt in inslaget i Ajankohtainen 2 var att det håller på att bli bättre i Somalien, att Al Shababs inflytande minskar och därmed hoten mot flickor som vill ägna sig åt idrott. – Somalierna är ett långt folk, inget under de är bra på korgboll!