Inför Europaparlamentsvalet

Inför Europaparlamentsvalet

Kom och Lyssna till Olli Rehn, Nils Torvalds, Carl Haglund och Astrid Thors

Fredagen 7.6 kl 19 i Linnankosken Lukio, Biskopsgatan 24-26, Borgå. Efteråt mingel!