Naisten10 var fin

Taack till Anna och Lotte – vi hade en riktigt skön länk genom Helsingfors i ett härligt gäng av många, många kvinnor.En avspänd stämning utan tidtagning. Men nästa gång hoppas jag att våra herrar skulle vara och utfordra oss längs vägen – det skulle ge hela rörelsen massor av pr.
Naisten 10