Staten förlorar uppskattningsvis 40 milj € pga snusförbudet

EU:s tobaksdirektiv håller på att förnyas, och i det sammanhanget har det ju diskuterats om förbudet mot snus skall fortsätta såsom det är nu. – Låt mig genast säga att jag tycker det är viktigt att tobakskonsumtion minskar och att jag själv aldrig har snusat. Men det är ändå värt att fråga vad förbudet har medfört i praktiken – för snusandet har inte minskat, utan bla medverkat till utflaggning av fartyg. Jag fick inte vid utfrågningarna i ett av riksdagens utskott svar på min fråga om hur mycket skatt som Finland missar pga den linje vi valt. Men nu har jag fått ett utförligt sådant av Jutta Urpilainen – tack till Jutta och till hennes staber för det. Det är förstås fråga om många osäkra faktorer – men svaret är tobaksskatten som uteblir är 40 milj €. Om mindre summor har vi kämpat superhårt vid budgetmanglingar och ändringar i beskattningen.
Ur ideologisk synvinkel och med tanke på en effektiv samhällelig reglering av frågor väcker detta många tankar: snusandet har inte minskat – man utför ju gallupar bland befolkningen; sättet att se på snus kränker mångas rättskänsla; snus är farligt, men mindre farligt än den tillåtna tobaken ;cancerskadorna är minst i Sverige med det tillåtna snuset. Alla dessa kända argument.
Och båtar i Sverigetrafik har flaggat om från finländsk/åländsk flagg bla för att kunna vara på säkra sidan med snuset.

Vad säger du – är politiken effektiv ?

Hela Jutta Urpilainens svar ser du här