Kloka ord om Turkiet

Tror att Bildts tankar går i samma riktning som mina, dvs det vore olyckligt att följa de krafter i Tyskland eller i Europaparlamentet nu vill blockera framsteg i Turkiets medlemskapsförhandlingar. Det är nog inte säkert att deras motiv är att göra Turkiet bättre.