Kuka on Astrid?

Astrid on laajasti asioihin perehtynyt ja suoraselkäinen.

Jokaisen nuoren tulisi saada työtä tai opiskelupaikka. Suomen menestyksen – ja sen myötä hyvinvoinnin – turvaamiseksi tulee innovoinnin ilmapiiri säilyttää.

Yritysten kasvu täytyy säilyttää kannattavana ja Suomen tulee olla houkutteleva myös ulkomaalaisille yrityksille. Ahkeruus ja yritteliäisyys tulle palkita verotuksen keinoin. Hyvä terveyden- ja vanhustenhoito täytyy turvata. Helsingin seutu on Suomen kansainvälinen veturi.