CV

Född

6.11.1957 i Helsingfors. Bor i Helsingfors. Gift med Juhani.

Utbildning

Jur.kand. 1983, Vicehäradshövding 1986
Akademiskt vitsord i franska

Språkkunskaper

Svenska, finska, engelska, franska och tyska

Arbetserfarenhet

Riksdagsledamot 2004 -
Migrations- och Europaminister 19.4 2007-22.6.2011
Medlem i Stora utskottet 30.06.2011 -
Medlem i Finansutskottet 30.06.2011 -
Ersättare i Finlands delegation i Nordiska rådet 30.06.2011 -
Medlem i Grundlagsutskottet 2004-2007
Medlem i Stora utskottet 2004-2007
Medlm i Lagutskottet 2004-2007
Ersättare i Framtidsutskottet 2004-2007
Ledamot av Europaparlamentet 1996-2004
Medlem i utskotten för miljö-, folkhälsa och konsumentfrågor, rättsliga frågor, framställningar, forskning och handel, human genetik mfl
Ordförande för Rumänien delegationen, 1999-2002
Specialmedarbetare till Europaminister Norrback och inrikesminister Enestam 1996
Finlands kommunförbund, jurist och chef svenska sekretariatet 1993-2002
Finlands svenska kommunförbund, biträdande direktör, 1989-1993
Helsingfors stad, biträdande stadssekreterare 1989
Ministersekreterare till försvarsminister Norrback och justitieminister Taxell 1986-1989
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, jurist 1983-1989
Auskulterat vid Pargas domsaga

Viktigare förtroendeuppdrag

Fullmäktigemedlem i Helsingfors 2009-2012
Ordförande för riksdagens kvinnonätverk 2011
Ordförande för Svenska Finlands folkting 2005-2007
Ordförande för Finlands Flyktingrådgivning 2007
Ordförande för Victoriastiftelsen 2004-
Gast på s/y Calidris
Ledamot i styrelsen för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 2004-2007
Styrelsemedlem i Barnavårdsföreningen i Finland 1995-2007
Styrelsemedlem i Atlanterföreningen 2005-2007
Medlem i Paasikivisamfundets styrelse
Medlem i Rundradions förvaltningsråd 2006-2007
Medlem i delegationen för Patria 2004-2007
Medlem i Föreningen Konstsamfundet r.f. 1996-
Fullmäktigemedlem för Svenska handelshögskolans stiftelse 1998-
Medlem i delegationen för stiftelsen för Åbo Akademi 1997-
Ordförande för Unicef Finland 2000-2005
Ordförande för Unga Teatern 1994-1999
Ordförande för Nylands fiskarförbund 1998-2001
Svensk ungdoms ordförande 1981-1983
Ordförande för Nordiska Ungdomskommittén 1985-1986
Svenska folkpartiets vice ordförande 1992-2000
Medlem i Lantmäteriverkets direktion 1991-1996
Medlem i förvaltningsrådet för ACA 1997-2006

Specialintressen

Teater, racketspel, havet