Vem är Astrid?

 

Nyfiken men erfaren, Engagerad i det lokala – men inspirerad av det internationella.

Lyhörd för individers behov, men bra på att genomskåda lobbyister.
En sann nordist men hittar rätt i Bryssels korridorer.
En infödd helsingforsare men med känsla för hela Svenskfinland

Ingen större musikalisk begåvning, men en stor vän av dans

Ur Astrids program och tankar kan man särskilt lyfta fram :
- Både den finskspråkiga och den svenskspråkiga skolan måste erbjuda undervisning av hög kvalitet för att ge barnen konkurrenskraftiga färdigheter.
- Ungdomar bör få arbete eller fortsatt utbildningsplats. Vi kan inte ha ett samhälle där tusentals unga årligen sjukpensioneras p.g.a. psykiska orsaker eller där de hamnar i utanförskap.
- Företagen skapar arbetsplatser som ger tillväxt i ekonomin. Därför ska det löna sig för företag att växa och vårt land måste vara attraktivt även för utländska företagsetableringar. En av de avgörande faktorerna till det är tillgången till  kompetent arbetskraft. Strävsamhet, risktagning och företagsamhet ska belönas genom beskattningen.
- De äldre ska få den hjälp de behöver, i hemmet eller i gemensamt boende – på sitt modersmål.
- Sjukvården behöver inte massiva organisationer och enheter,  genom att satsa på förebyggande arbete minskar vi lidande och kostnader.