Stadsfullmäktigearbete

18.2.2013

Remissdebatt om Helsingfors stads budgetramar 13.2.13

I anförandet betonades att skattöret inte kan höjas, att vi måste vara uppmärksamma på statens åtgärder, fästa uppmärksamhet vid att ungdomsgarantin fungerar, men se till verkligheten bakom sysselsättningssiffrorna. Investeringsprogrammet kräver översyn och det Silo-tänkande som finns i staden måste motarbetas.

Läs mer »

17.10.2012

SFP och skolfrågan

Under kommunalvalskampanjen har det har kommit mycket frågor och kommentarer vad gäller skolfrågan i Helsingfors. Det här visar med all tydlighet att det är en fråga som berör. Mycket har sagts och våra kandidater har varit aktiva att diskutera substansen. Det har knappast blivit oklart för någon var de enskilda SFP:arna står i denna fråga. Den fråga som ofta har ställts gäller själva processen och hur SFP ämnar verka efter valet när platser skall besättas och de politiska linjerna ska dras upp.

Läs mer »

6.10.2012

Ingen helikopterresevering på Ärtholmen

Med spänning väntade jag i tisdags på besked från stadsplaneringsnämden, och jag blev jätteglad när jag fick sms från vår utmärkta Stefan Johansson i nämnden att det inte blir någon reservering för helikopterfält i generalplanen för Ärtholmen.

Läs mer »

12.9.2012

Strategin för det globala ansvaret

Vi som har längre erfarenhet av kommunalförvaltning kommer ihåg diskussioner om kommunens kompetens – det har behövts rättsavgöranden för att klarlägga att kommunerna kan ta emot vissa flyktingar och att idka internationellt samarbete.

Läs mer »

29.8.2012

Astrid i fullmäktige om bostads- och markprogrammet

Program för boende och markanvändning. Talat ord gäller Helsingfors stadsfullmäktige 29.8.2012 Astrid Thors. Värderade ledamöter I programmet har vi tillsammans målat den stad som vi alla vill se, staden där alla har råd att bo, där bostadslöshet inte råder, där miljön och alla centra, inklusive stadscentrum är levande och där vi främjar energieffektivitet och motverkar [...]

Läs mer »

28.3.2012

Kommunreformen

Det är ingen tvekan om att det finns många goda orsaker till att i vårt land genomföra en kommunreform och att sträva till att minska kostnadstrycket inom den offentliga sektorn. Demografiska fakta i finansministeriets utredning, som är som bas för den pågående remissrundan till kommunerna är väldigt tydliga.

I huvudstadsregionen är problemen inte desamma som i övriga landet, axlarna är inte för smala för att bära kostnaderna.

Läs mer »

16.2.2012

Tryggande av verksamheten riktad till kvinnor och barn med invandrarbakgrund – Budgetmotion

Monika-Naiset Liitto ry är ett mångkulturell kvinnoförbund. Det fungerar som ett paraply för kvinnoorgansationer med olika etniska bakgrunder. Monika-Naiset Liitto arbetar för en mångvärdig och trygg vardag genom att stöda invandrarkvinnornas medborgarverksamhet och välfärd. Det producerar stödformar för invandrarkvinnor och barn som upplevt våld samt erbjuder skolning för personal inom social- och hälsovårdssektorerna. Monika-Naiset liitto rf har erhållit understöd [...]

Läs mer »

Tryggandet av undervisningen i Nordsjö lågstadieskola i Helsingfors – Budgetmotion

    Nordsjö lågstadieskola är inrymd i Rastis-huset i Nordsjö. Lågstadieskolan är den största enheten i Rastis med ca.130 elever i årskurserna 1–6. I huset finns dessutom inrymt daghemmet Rastis, och ungdomsgården Rastis. Eftermiddagsverksamhet arrangeras. För att rektorn ska kunna samordna verksamheten behöver skolan en ytterligare lärartjänst. Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad att 60 000 [...]

Läs mer »

Tryggande av verksamheten för Vinkki i Helsingfors – Budgetmotion

Helsingfors Vinkki  är en hälsovårdsenhet specialiserad i hälsovårds- och socialrådgivning för droganvändare, i synnerhet brukare av intravenösa droger. Verksamheten syftar till att minska drogmissbrukets olägenheter såsom smittosamma sjukdomar, förebygga utslagning och stöda kunderna i deras vardag. Verksamhetsformerna är rådgivningsställen, uppsökande fältarbete och kamratstöd. Vinkkis kundkrets utgörs av de unga missbrukare, som har det som allra svårast. Vinkki utför en verkligen [...]

Läs mer »