Allt möjligt

19.9.2012

Välkommen. Vi diskuterar Syrien.

Fotograf Niklas Meltio, som rört sig bakom frontlinjerna i Syrien visar bilder och berättar om sina erfarenheter. Attaché Iina Peltonen från Utrikesministeriet kommenterar och Astrid Thors leder ordet. Tillställningen är tvåspråkig.

Läs mer »

24.5.2012

Sydkorea – ett Pisa-under eller bara enkelt språk?

På resa med finansutskottets bildningsdelegation försöker vi komma underfund med vilka utmaningar Korea kommer att erbjuda oss finländare. I en sk Pisamätning nådde Korea en högre position än Finland, och det har väckt förundran hos oss. Är det något särskilt med det koreanska utbildningssystemet ?

Läs mer »

23.4.2012

Hälsningar från Moskva – Konferens om främlingsfientlighet och extremism

Jag hade förmånen att representera ELDR på Yabloko -partiets konferens om främlingsfientlighet och extremism. Vi fick höra mycket framstående forskare, som analyserade orsakerna.
En observation måste göras, vi ska vara medvetna om att alla repressiva och kontrollerande åtgärderna, t.ex. i namnet av kamp mot terrorism, kan användas mycket hårt mot medborgarna i t.ex. Ryssland och i ett läge där man inte har fungerande domstolar, kan välmenande lagstiftning slå ut hur som helst.

Läs mer »