Allt möjligt

29.6.2011

Nu är det dags att nominera Eva

Det känns delvis som om jag vore på återupptäcktsfärd och kollar den service man får hos olika instanser, när jag vänder mig direkt till dem utan hjälp; nu har jag har blivit befriad från regeringsansvar. Jag kommer alltså åt att själv jämföra servicen hos olika instanser. Förlåt om jag börjar med att ge ris åt [...]

Läs mer »

21.5.2011

Förstår att Stiller är upprörd

Den gångna veckan känns som en vändpunkt – veckan då vi slutade hymla om alkhoholbruket – samma vecka som de segerrika ishockeylejonen återvände hem – och inte skötte segerfesten som de borde ha gjort. Heder åt Stefan Wallin som vågade ta ett nappatag med något så heligt som detta

Läs mer »

3.5.2011

Vi och de – Juhana Vartiainens kolumn i Hbl 3.5.

“Utgångspunkten i den finska diskussionen är att det endast handlar om att förbättra arbetslivet så att vi alla skulle kunna förverkliga vår inbyggda totalt enorma vilja att arbeta. Att någon frisk och arbetsför finländare bara skulle vilja utnyttja möjligheterna för tidig pension är något som ingen partiledare vill uttrycka sig om. När diskussionen handlar om ”dem”, flyktingar och invandrare, antas var och en av dem vara en utnyttjare av systemet.”

Mycket läsvärd kolumn av Juhana Vartiainen i dagens Hbl, läs den här!

Läs mer »

15.4.2011

Konkreta åtgärder jag och SFP har gjort för att göra Östersjön renare


I regeringen har jag varit ansvarig för vår nationella Östersjöredogörelse där vi har gjort upp konkreta åtgärder hur vi ska förbättra miljöläget i Östersjön, där finns med ca 50 åtgärder som på ett eller annat sätt leder till en renare vattenmiljö, eller till minskade risker för utsläpp och olyckor som skulle förorena vattnet. Det är ju principen “många bäckar små” som gäller (men dessa bäckar tillför inte mera näringsämnen till havet!).

Läs mer »

14.4.2011

Thorsdagar med Thors och diskussioner på Infocentrum

Under valperioden har jag initierat diskussioner och belyst aktuella frågor. En mångfald av viktiga ärenden berördes: Afganistan hanteringen av internationella bankkriser och utbildningen ur flickans och gossens perspektiv – den sistnämnda diskussionen samlade de absolut flesta deltagarna.

Läs mer »

10.4.2011

Vårstämning genom MM:s seniorer i restaurang Kajsaniemi

Kajsaniemi och mansskör= vår. Nu var formatet litet annat; varmt inomhus och litet av tjuvstart inför Valborg. Men fyndighet, gemyt och kärlek till sången präglade den fina konserten. Rolf Aschans överraskningsnummer utgående från Ulf Peder Olrog- var ja härligt, särskilt för en som vuxit upp med hans stenkakor. ( Våren har kommit… skjutit med luftvärnskanon;.. Fyra skäggiga furirer…). Synd att jag aldrig frågade Pappa om han träffat Olrog – men säkert är att han hade många bekanta i Svenskfinland – alla de sånger han varit med om att teckna upp här.

Läs mer »

6.4.2011

Vår tid- vårt land!

Se Folktingets svar på den samhällsdiskussion som pågår i vårt land. “En diskussion där det verkar finnas oroväckande stort stöd för att vi i vårt samhälle ska gömma oss i rädsla för det främmande och det annorlunda. Gömma oss i ängslan för att behöva tala flera språk, för att möta nya kulturer och vara öppna mot omvärlden.”

En bra låt och en bra grej; Heja Folktinget!

Läs mer »