Dagboken

15.6.2013

Kloka ord om Turkiet

Tror att Bildts tankar går i samma riktning som mina, dvs det vore olyckligt att följa de krafter i Tyskland eller i Europaparlamentet nu vill blockera framsteg i Turkiets medlemskapsförhandlingar. Det är nog inte säkert att deras motiv är att göra Turkiet bättre.

Läs mer »

26.5.2013

Naisten10 var fin

Taack till Anna och Lotte – vi hade en riktigt skön länk genom Helsingfors i ett härligt gäng av många, många kvinnor.En avspänd stämning utan tidtagning. Men nästa gång hoppas jag att våra herrar skulle vara och utfordra oss längs vägen – det skulle ge hela rörelsen massor av pr.

Läs mer »

7.5.2013

Detta hade jag velat säga i säkerhetspolitiska debatten idag !

Tisdagen den 7.5 hade vi i riksdagen en bra debatt om säkerhetspolitiken, mest i dess inskränkta betydelse.Är vi neutrala, är vi allierade, finns det en Nato-option – allt detta ni vet. Stina Gestrin hade ett bra inlägg, där många för sfp viktiga frågor kom fram – och där hon visade att vi är redo att ingå ett statsfördrag för att fördjupa det nordiska försvarssamarbetet. Samlingspartiet flaggade klart för Nato, men ville få garantier att vi inte binder oss vid vad Sverige gör. Salolainen hade inte alls följt den svenska debatten, där vännen Carl B Hamilton i en polemisk blogg ville göra klart att Sverige inte ska låta Finlands riksdag avgöra vad Sverige gör ( har vi inte hört det argumentet i motsatt rikting !). Med det ville han förstås punktera moderaternas och socialdemokraternas argument att Sverige ska vänta vad Finland gör ! Vi går i cirklar !
Jag hade inte möjlighet att invänta min egentliga taltur, men framförde vissa delar av den i den korta repliken. Om jag hade haft möjlighet, skulle jag ha sagt följande :

Läs mer »

9.4.2013

Ishockey och fotboll – för alla idag

Finlands damer spelade fin ishockey idag, men var kanske litet ouppmärksamma i slutet av matchen, och fick inte finalplats i mästerskapen. Men det var roligt att se den härliga kämpaglädje som “tjejerna” hade. Samma glöd som vi ser i damernas fotboll. Får man avslöja att det är både med glädje och med litet avund som jag ser på dessa prestationer – samma möjligheter fanns inte för oss när vi var i den åldern.

Läs mer »

10.3.2013

Bamsevovve på Bamsefin ambassad

På torsdagen gjorde sfps internationella utskott ett intressant besök på USAs ambassad – det var både fina utrymmen och intressanta diskussioner – tyvärr märkte vi också hur stränga vakterna är. Fanns man inte på anmälningslistan, kom man inte in – fast den civila personalen kände och kunde intyga att personerna verkligen hörde ihop med vårt gäng. Denna hårda linje gav en smolk i vår bägare.

Läs mer »

15.1.2013

Så olika kan man tolka vetenskap – tex ifråga om fiske !

Förra veckan ordnades Vetenskapens dagar på Helsingfors universitet – övergripande temat var kris. Riksdagsledamöter inklusive undertecknad deltog i paneldiskussion under temat: Expertisens kris – kan man och i så fall hur använda forskningsresultat i det politiska beslutsfattandet ? Vi som samlats var dels sådana som är aktiva i det intressanta sällskapet TUTKAS – forum för samarbete mellan riksdagsledamöter och vetenskapsmän, men kanske också sådana ledamöter som är mera inriktade på universitet och forskning än riksdagsledamöter i allmänhet. För vi försökte övertyga publiken om att vi just försöker utnyttja vetenskapens resultat i vårt beslutsfattande.

Läs mer »

22.11.2012

Helsingfors cykelstrategi – Elmer Bergman på prao i riksdagen hos Astrid Thors

Helsingfors stad strävar efter att öka cyklingen med 15 % till år 2020. Cyklingen stöder hälsan och orsakar mycket lite föroreningar. Därför stöder cyklingen hållbar utveckling.

Åtgärder

Hösten år 2010 började cykelprojektet, som skall förbättra cyklingsomgivningen och främja cyklande. I gatunätverket främjar man cyklande genom att bygga cykelfiler och cykelvägar. Man
bestämde sig också för att bygga cykelfickor vid trafikljus. Man har även planerat ett cykelnätverk bestående av huvudcykelvägar och mindre cykelvägar. År 2011 sade stadsplaneringsnämnden att det krävs mera åtgärder för att nå

Läs mer »

31.10.2012

hälsningar från Island

Goda vänner var på Island och skickade mig nedanstående bild på landets statsminister i många år och frågade om det är en släkting.

Läs mer »

6.10.2012

Ingen helikopterresevering på Ärtholmen

Med spänning väntade jag i tisdags på besked från stadsplaneringsnämden, och jag blev jätteglad när jag fick sms från vår utmärkta Stefan Johansson i nämnden att det inte blir någon reservering för helikopterfält i generalplanen för Ärtholmen.

Läs mer »