Dagboken

4.4.2011

Härliga djur hos vännerna Holmqvist i Linnusperä

Förra fredagen förverkligades en gammal dröm när jag hade möjlighet att åka till Linusperä i Karleby, där Mats och Pauliina Holmqvist bedriver ekojordbruk. De för vidare traditionerna hos ett av de äldsta ekojordbruken i Finland.

Läs mer »

28.3.2011

Bra publicitet, fel valkrets

Det är sorgligt att säga, men tyvärr finns det orsak för allt flere massmedier i Europa att intressera sig för vårt riksdagsval. – Financial Times hade som känt en artikel i veckan, flere andra hör sig för…

Läs mer »

25.3.2011

Östersjön – resultat och fortsatta utmaningar

Onsdagen 23.3. var en riktig Östersjöns dag. I Åbo överläts slutresultatet av det s.k. TEHO-projektet, där man sett över odlingsmetoder; i Helsingfors offentliggjordes förslaget hur Finland ska kunna uppfylla det löfte om förbättrad vattenkvalitet i Skärgårdshavet som gavs vid Ilkka Herlins stora Baltic Sea Action Summit förra året – och framförallt hade Sari Sarkomaa och jag en informations- och diskussionsstund om Östersjön med Juha Nurminen från JohnNurminen stiftelsen.

Läs mer »

18.3.2011

Ingen slump att det går bättre för Sverige…

Det fick vi veta igår av forskningschef Juhana Vartiainen. Det var verkligen en förmån att lyssna till honom och hans kloka ord; vi skulle behöva honom här i Finland. Intressant bl.a. att facket styr mindre i Sverige än vår kolmikanta här. Pensionsåldern i Sverige är 65 år idag, och de diskuterar att höja den till 67!

Läs mer »

16.3.2011

Känner han sitt parti ?

Om man får tro Helsingin Sanomats artikel, känner Alexander Stubb angst p.g.a invandringsdiskussionen. Men om han känner angst över det, borde han nog också känna angst i sitt parti.

Läs mer »

15.3.2011

Kompromisslös opposition i alla länder

Som riksdagsgruppens generalsekr Björn Månsson bloggat redan tidigare, kommer vi i morgon att uppleva mera av politisk teater. Delar av oppositionen använder sig av just oppositionens främsta vapen, en s.k. interpellation om euro-områdets ekonomiska politik.

Läs mer »

10.3.2011

Sagolandet glimrar för Soini


Den första iakttagelsen var vilken eminent kännare av populism Ann-Cathrine Jungar är; tillsammans med sitt forskarteam ser de hur ps partiet närmar sig sverigedemokraterna och andra nordiska populistpartier. Partierna har mycket gemensamt fast en del av dem på den traditionella politiska karten är på högerkanten, andra till vänster om mitten. Men deras forskning visar hur ps närmar sig sd i retorik, i tal om brott och straff, ang. invandring, osv.
- Det är i det internationella umgänget som vi kunnat få utlopp för vårt kunnande och vår kapacitet, och det är där som vi lärt känna vem vi är på riktigt – det är så vår sunda självkänsla höjs. Den osunda nationalismen vänder sig inåt, den ps eftersträvar t.ex. i sitt beramade kulturprogram Den sunda nationalismen vänder sig utåt.

Läs mer »

9.3.2011

Tack till president Ahtisaari

Ett stort tack till president Ahtisaari för hans engagemang för ett bra handlingsprogram för nationalspråken. Det samlar de viktiga förslag som under årens lopp förts fram för att stärka språken. Det är svårt att lyfta fram ett enskilt förslag, men det visar den riktning vi ska välja; att språkkunskap ska främjas och servicen ska garanteras [...]

Läs mer »

6.3.2011

Läs en klok blogg i Solna

Imorron skall jag vara i Stockholm; tala på seminarium med svenske kollegan Ullenhag, föra bilaterala överläggningar, besöka en äldre dam och sedan ha samtal med Lennart  Koskinen; se information på denna sida. Det skulle vara roligt om Anders, Kommunalråd i Solna, hade möjlighet att dyka upp; det känns bra att det finns personer i viktig [...]

Läs mer »