Kolumner och tal

10.6.2013

Den internationella utvecklingsagendan efter 2015

Partidagen antog en flere viktiga resolutioner – mot den offentliga skuldsättningen, för ILO-169 konventionens ratificiering, om Europaparlamentsvalet och sedan den bifogade om vårt internationella ansvar och den internationella sk internationella utvecklingsagendan

Läs mer »

18.2.2013

Remissdebatt om Helsingfors stads budgetramar 13.2.13

I anförandet betonades att skattöret inte kan höjas, att vi måste vara uppmärksamma på statens åtgärder, fästa uppmärksamhet vid att ungdomsgarantin fungerar, men se till verkligheten bakom sysselsättningssiffrorna. Investeringsprogrammet kräver översyn och det Silo-tänkande som finns i staden måste motarbetas.

Läs mer »

19.11.2012

Handla varsamt med orden demokratiskt underskott! Artkel i tidningen Eurooppalainen 2/2012

Kommer ni ihåg debatten om det sk Bolkestein- direktivet, dvs direktivet om tjänster på den inre marknaden ? Flere av de sk debattörer, som var kritiska mot direktivet, hämtade sina argument ganska direkt från länder där tjänsterna är väldigt reglerade. Ofta ” glömdes” det att i Norden har vi relativt fria marknader, men istället starka skyddssystem som träder in för att ingen skall lämnas vind för våg.

Läs mer »

13.11.2012

Gruppanförande i riksdagens EU-debatt 13.11.2012, riksdagsledamot Astrid Thors

Dagens EU-debatt ger oss en chans att diskutera hur vi vill utforma framtidens EU.

Några frågor som bör diskuteras :

– hur ska vi garantera demokratiskt inflytande när EU fattar fler gemensamma beslut?

– hur ska vi se till att Europeiska rådets beslut är välförankrade ?

– och hur ser vi på den utveckling som tyder på att integrationen verkligen går i
olika takt i olika länder

– hur ska vi i Europa gemensamt hantera framtidens utmaningar, där den ekonomiska styrkan alltmer flyttar till andra
kontinenter, samtidigt som den ekonomiska tillväxten och konkurrenskraften i många länder är hotad, liksom också samhällets stabilitet?

Norden upplevs som en framgångsregion där vi klarat förnyelsen, där vi satsat på forskning och innovation.

Norden är och kan i fortsättningen ännu mer vara en förtrupp, en avantgardetrupp i Europa då det gäller många områden, som ekonomisk förnyelser, fördjupat samarbete, men också ifråga om till
exempel sådana för medborgarna viktiga rättigheter som den fria rörligheten.

Förslaget till budgetram för EU är förknippat med flera problem, bland annat ökar kostnaderna i en tid då medlemsstaterna måste spara – som förklaring duger inte att EU fått nya uppgifter och utmaningar. Det har medlemsstaterna också fått.

Läs mer »