Kolumner och tal

24.3.2011

The values of Dag Hammarskjöld and the Future of the UN

“There are always things that can be done in a better way, and we always need to critically evaluate what we do. But this focus on the quality of aid delivery and outputs, will not make up for the fact that we also need more money to achieve the results we have agreed upon in common.”
Key note speech at Hanaforum on the future of the UN, the Security Council’s resolution 1973 and on how to improve the results of development cooperation.

Läs mer »

6.3.2010

Gemensamt Ansvar, Karleby

I vår kommer regeringen att godkänna ett handlingsprogram mot närståendeväld, och jag hoppas och tror att vi där kommer att gå in för arbetssätt som ska ge skydd åt dem som lidit under den press som detta våld medför; som skall minska risken för att brottet upprepar sig

Läs mer »

13.10.2009

Invigningen av Helsinge gymnasium

Helsinge gymnasium har en ypperlig utgångspunkt för sin uppgift – alla de förutsättningar som behövs uppfylls, inte minst intresse för nya initiativ att utveckla undervisningen på svenska.

Läs mer »

20.5.2008

Från välgörenhet till allmännyttighet

Den historiska sanningen om allmännyttighet är att föreningarna producerade många tjänster långt innan den kommunala serviceproduktionen byggdes ut. En annan sanning är att situationen än idag är den att hela spektret av åldringsvård i Helsingfors är exempel på allmännyttiga föreningars och stiftelsers verksamhet. Men också inom barndagvården finner vi det här mönstret.

Läs mer »

26.2.2008

Vasa Nation 100 år

Att det i Vasungarnas led fostrats flere ordförande för Svenska Litteratursällskapet, ordförande för Svenska Kulturfonden och Borgå stift visar egentligen på sitt sätt vilken stark roll Nationen haft i bygget av det Svenska Finland – tex under efterkrigstiden.

Läs mer »

2.2.2008

Seminarium för informationsfrihetens dag 2008

Vad ska de nordiska länderna och Östersjö-området hävda sig med i den globala konkurrensen frågades det igår på Baltic Development Forum i Köpehamn? Ett av svaren var – genom vår goda utbildning och det livslånga lärandet.

Läs mer »