Pressmeddelanden

15.5.2013

Staten förlorar uppskattningsvis 40 milj € pga snusförbudet

EU:s tobaksdirektiv håller på att förnyas, och i det sammanhanget har det ju diskuterats om förbudet mot snus skall fortsätta såsom det är nu. – Låt mig genast säga att jag tycker det är viktigt att tobakskonsumtion minskar och att jag själv aldrig har snusat. Men det är ändå värt att fråga vad förbudet har medfört i praktiken – för snusandet har inte minskat, utan bla medverkat till utflaggning av fartyg. Jag fick inte vid utfrågningarna i ett av riksdagens utskott svar på min fråga om hur mycket skatt som Finland missar pga den linje vi valt. Men nu har jag fått ett utförligt sådant av Jutta Urpilainen – tack till Jutta och till hennes staber för det. Det är förstås fråga om många osäkra faktorer – men svaret är tobaksskatten som uteblir är 40 milj €. Om mindre summor har vi kämpat superhårt vid budgetmanglingar och ändringar i beskattningen.

Läs mer »

11.4.2013

En oerhört viktig utnämning idag – Corinna blev språkrättsråd

Corinna Tammenmaa, jurist, mamma, politiker, kollega och god vän har idag utnämnts till Språkrättsråd vid justitieministeriet bland en massa sökande – glädjande många väldigt goda. Det måste ha varit ett svårt val, men säkert är att just Corinnas goda juridiska förmåga och förmåga att hitta de väsentliga argumenten är det som avgjorde.

Läs mer »

7.3.2013

Barnsjukhusets statsandel – de ansvariga regeringspartimedlemmarna i finansutskottet och ordföranden för kommun- och hälsovårdsdelegationen påminner om den i budgetbetänkandet av riksdagen godkända utlåtandet, Pressmeddelande 7.3.2013

De ansvariga regeringspartimedlemmarna i riksdagens finansutskott och ordföranden för kommun- och hälsovårdsdelegationen påminner regeringen inför budgetmanglingen om att det behövs en statsandel för att finansiera barnsjukhuset och det, av riksdagens godkända, utlåtandet.

Läs mer »

3.12.2012

Puhemies Heinäluoma vierailee Puolassa

EDUSKUNTATIEDOTUS

RIKSDAGSINFORMATIONEN

30.11.2012

Puhemies Heinäluoma vierailee Puolassa

Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoman johtama puhemiesvaltuuskunta vierailee Puolassa 1.–4.12.2012. Valtuuskunta vierailee muun muassa Auschwitz-Birkenaun keskitysleirimuseossa sekä paljastaa marsalkka Carl Gustaf Mannerheimin ensimmäisen muistomerkin Puolassa.

Valtuuskunta käy poliittiset keskustelut parlamentin ja senaatin puhemiesten kanssa, tapaa Suomalaisen Kauppakillan edustajia sekä vierailee Varsovan yliopistossa, missä he tapaavat suomenkielen opiskelijoita ja puhemies luennoi EU:n tulevaisuudesta.

Ohjelmaan kuuluu myös seppeleenlasku toisessa maailmansodassa sekä Smolenskin lentoturmassa menehtyneiden kansanedustajien muistomerkille sekä Puolan ulkoministerin Radoslaw Sikorskin kanssa nautittava aamiainen Bliklen kahvilassa, missä Mannerheim usein vieraili Varsovassa asuessaan.

Puhemiehen valtuuskuntaan kuuluvat kansanedustaja Astrid Thors (r.), joka toimii eduskunnan Puola-ystävyysryhmän puheenjohtajana, kansanedustaja Matti Saarinen (sd.), puhemiehen puoliso Satu Siitonen-Heinäluoma sekä Suomi-Puola Yhdistysten Liiton puheenjohtaja Marjukka Mäyry.

Läs mer »

17.10.2012

SFP och skolfrågan

Under kommunalvalskampanjen har det har kommit mycket frågor och kommentarer vad gäller skolfrågan i Helsingfors. Det här visar med all tydlighet att det är en fråga som berör. Mycket har sagts och våra kandidater har varit aktiva att diskutera substansen. Det har knappast blivit oklart för någon var de enskilda SFP:arna står i denna fråga. Den fråga som ofta har ställts gäller själva processen och hur SFP ämnar verka efter valet när platser skall besättas och de politiska linjerna ska dras upp.

Läs mer »

17.9.2012

Astrid Thors kandiderar i kommunalvalet

”Jag känner att jag skulle svika Helsingforssvenskarna, men också mina ideal, om jag inte i denna situation skulle försöka dra mitt strå till stacken för sfp i Helsingfors” säger riksdagsledamot Astrid Thors med anledning av att hon meddelat att hon är redo att ställa upp i kommunalvalet, trots allt.

Läs mer »

11.5.2012

De mänskliga rättigheterna i Azerbajdzjan bör uppmärksammas

De mänskliga rättigheterna i Azerbajdzjan bör uppmärksammas Eurovision Song Contest hålls i år i Baku i Azerbajdzjan och Finlands representant Pernilla Karlsson åker till Baku redan denna veckas lördag 12.5.2012.
Samtidigt som förberedelserna för sångfestivalen pågår, är situationen gällande de mänskliga rättigheterna i landet inte tillfredsställande.

Läs mer »

28.4.2012

Finansministeriet måste förstå universiteten bättre

Statsfinansernas ramar för högskolorna är ytterst tuffa. 2012 kompenseras universiteten för bara hälften av kostnadsökningarna enligt det sk universitetsindexet och 2013 sker ingen kompensering.
Finansministeriet måste minska kravet på avkastning från fastigheterna där universiteten och högskolorna verkar.

Läs mer »