Pressmeddelanden

26.3.2012

Hur kommer regeringen att skydda personer som vistas i Finland mot spionage från främmande stater genom att kriminalisera flyktingspionage?

Enligt Skyddspolisen har det under 2011 framkommit mera fall än tidigare av s.k. flyktingspionage. Med flyktingspionage avses verksamhet där främmande staters underrättelsetjänster försöker övervaka sina medborgare som permanent bor eller tillfälligt vistas i ett annat land. Flyktingspionage utövas närmast av icke-demokratiska stater

Läs mer »

Ämnar regeringen vidta åtgärder för att undanröja diskriminering av transskönade personer, frågar Astrid Thors i ett spörsmål till regeringen

En förutsättning för fastställande av en ny könstillhörighet är att personen som önskar byta könstillhörighet saknar fortplantningsförmåga. I de flesta fall betyder detta således att personen i fråga måste sterilisera sig. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter har upprepade gånger rekommenderat att medlemsländerna borde avskaffa sterilisering som villkor för fastställande av en transsexuell persons könstillhörighet. (Se t.ex. sid. 13, Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Europe, 2nd edition, Council of Europe.)

Läs mer »

21.3.2012

Den handikappades lagliga rätt till texttelefontjänster bör efterföljas, konstaterar Astrid Thors i ett skriftligt spörsmål till regeringen

En del kommuner har slutat ge handikappade kommuninvånare den texttelefon och mikrotexttelefon, som behövs för att den handikappade ska kunna använda www.tekstipuhelu.fi –servicen. Det hindrar den därmed personen i fråga att använda sig av förmedlings-/texttelefontjänsten och den handikappade förlorar sin möjlighet uträtta ärenden självständigt.

Läs mer »

30.1.2012

Pekka Haavisto är vår kandidat

I de frågor som är viktiga med tanke på presidentens maktbefogenheter har Pekka Haavisto visat att han har djupa insikter och kunskaper. Han är en person som aktivt eftersträvar lösningar på konflikter och i det är han både uthållig, inkluderande och kreativ. Jag är övertygad om att han skulle vara en president vars åsikter man lyssnade till i många länder, säger Astrid Thors.

Läs mer »

16.9.2011

Ett viktigt dokument att studera

Denna vecka sände undervisningsministeriet på utlåtande ett dokument jag lärt mig att man sak ta på allvar; utkastet till långsiktsplan för undervisningssektorn; KESU.

Läs mer »