Pressmeddelanden

15.9.2011

Nordplus språk- och kulturprogrammet har extra ansökningsrunda

Det nordiska Nordplus -programmet stöder nordiskt språksamarbete. I höst pågår en extra ansökningsrunda till 15. oktober 2011. 427 000 € delas ut. Ansökningen omfattar endast projekt- och nätverkssamarbete (inte elev- och lärarutbyte). Deltagarländerna är Island, Norge, Sverige, Danmark och Finland, självstyreområden Åland, Färöarna och Grönland samt det samiska språkområdet. programmets målsättning är att stärka förståelsen [...]

Läs mer »

10.5.2011

Egen minister för Östersjöfrågorna och havspolitiken


I en uppföljningsrapport till statsrådets redogörelse om Östersjön föreslås att Östersjöfrågorna och samordningen av havspolitiken ska utvecklas. Detta är nödvändigt för att man på bästa möjliga sätt ska kunna utnyttja det arbete som de många aktörerna inom Östersjöområdet gör.

Läs mer »

29.4.2011

Nästa regering bör minska alkoholkonsumtionen genom lägre alkoholhalter i öl och cider

Ölkonsumtionen utgör nästan hälften av finländarnas årliga alkoholkonsumtion, en markant skillnad från situationen för 50 år sedan, då starkspriten stod för två tredjedelar av alkoholkonsumtionen. Samtidigt har de alkoholrelaterade skadorna och sjukdomarna ökat så att vi i dag kan räkna med årliga kostnader på kring fem miljarder euro för samhället. Hundratusentals sjukvårdsbesök och tusentals dödsfall är alkoholrelaterade.
- Satsningar på att minska mängden alkoholskador är ytterst viktiga, inte minst för att minska det så kallade hållbarhetsunderskottet och öka sysselsättningsgraden, sade riksdagsledamot Astrid Thors vid SFP:s partistyrelsemöte på fredagen i Helsingfors.

Läs mer »

18.4.2011

Expertgrupp söker nya metoder att främja integrationen av somalier

Migrations- och Europaminister Astrid Thors har tillsatt en expertgrupp med uppgift att främja integrationen av de somalier som bor i Finland samt dialogen mellan det finländska samhället och somalierna. Målet med expertgruppens verksamhet är att främja integrationen av personer med somalisk bakgrund, förebygga utslagning och främja dialogen mellan och likabehandlingen av olika befolkningsgrupper.

Expertgruppen samlar den nu mycket spridda informationen om somalierna i Finland och upprättar en åtgärdsplan som ska stödja integrationen. Gruppen delar också information till myndigheter och organisationer. Ungdomar med somalisk bakgrund är föremål för särskild granskning.

Läs mer »

15.4.2011

Samlingspartiets och centerns STORA problem

De senaste dagarna har vi sett hur det blivit allt svårare att veta var de andra partierna står i invandringsfrågor; det är dubbla budskap som gäller för Soini, för kokoomus – är det internationella gänget eller Wille Rydman som styr? och oklara begrepp när det gäller Kiviniemi, etc.

Men det ser ut som om kokoomus och centern tycks ha problem med vissa familjeåterföreningar. Jag undrar: är det verkligen dessa under 400 personer som förra året flyttade till Finland som är det stora problemet?

Läs mer »

30.3.2011

Ropa inte varg!

SFP jobbar konsekvent och långsiktigt för svenska språket och för samhällsservice på våra båda nationalspråk, konstaterade minister Astrid Thors i sin kommentar till arbetsgruppens betänkande om hovrätterna och förvaltningsdomstolarna. – Vi ropar inte varg i onödan. Avgörande för det goda resultatet är arbetsgruppens uppgiftsbeskrivning som beaktar historiska och språkliga förhållanden samt var det finns utbildning i juridik.

Läs mer »

Vi bör trygga denna verksamheten riktad till kvinnor i utsatt läge

Monika-Naiset Liitto arbetar för en trygg vardag genom att stöda invandrarkvinnornas medborgarverksamhet och bl.a. erbjuda stödformer för invandrarkvinnor och barn som upplevt våld. Verksamhet riktad till kvinnor med invandrarbakgrund är av avgörande betydelse för såväl kvinnornas som barnens lyckade integrering i vårt samhälle.

Läs mer »

4.3.2011

Har klarläggningen över behovet av dagvård på samespråken gjorts?

Av Finlands samer bor största delen utanför sameområdet, av barnen 70 %. Enligt en utredning som minoritetsombudsmannen låtit göra önskade samespråkiga i huvudstadsregionen speciellt samespråkig dagvård och undervisning i samespråk. Föräldrarna har stött på stora svårigheter när de har försökt ordna sådan verksamhet för sina barn.

Läs mer »