Expertgrupp söker nya metoder att främja integrationen av somalier

De första somalierna kom till Finland 1990. I slutet av 2010 bodde 12 985 personer med somaliska som modersmål i Finland. Det kommer årligen somalier till Finland både som asylsökande och via familjeåterförening. Merparten av somalierna har integrerats väl i Finland. Somalierna möter dock utmaningar som är svåra att lösa utan brett samarbete.

Expertgruppen leds av överdirektör Pentti Visanen från inrikesministeriet och medlemmar är sakkunniga från övriga ministerier, Migrationsverket, Minoritetsombudsmannens byrå, frivilligorganisationer och kommunerna i huvudstadsregionen. Gruppens mandat är till slutet av 2012.

Närmare information: migrationsdirektör Kristina Stenman, 071 878 8640

Tisdagen var en dag av rätt mycket flängande; den intressanta s.k. MIPEX undersökningen om integration i 31 länder offentliggjordes; och Finland fick en inte helt dålig placering. Hela undersökningen startade från EU:s Tammerforsmöte; då man kom överens om vissa mål i migrations- och rättsfrågor. Men för jämförelsens skull är också USA och Kanada med. Jag var med om presentationen av undersökningen; och det kändes ganska underligt att vara där och bli utvärderad. Finland fick en god 4. placering, efter bl.a. Sverige och Kanada; vi ska ta undersökningen som en “benchmark” på vad som ska förbättras.

Sedan hade Gunvor Brettschneider, Benjamin  Ellenberg och jag  en trevlig stund på Hagaro – och jag tror att många uppskattade att få höra om viktiga dagsaktuella saker. Som vanligt var det fräscht, ljust och trevligt och Ulla ledde debatten på ett riktigt professionellt sätt.

På kvällen följde en traditionell Solna-träff som jag avbildat och skrivit om på de finska sidorna. – Mycket folk, ganska koncentrerat, tack till Rabbe Sandelin och till frågeställarna för att ämnena var varierande; Nato, resursslöseri, grundlag m.m.

Som socker på botten följde lanseringen av videon kring Folktingets Vår tid – vårt land: en fantastisk stämning och en trevlig låt. Hör låten här!  I vimlet såg vi Sveriges vicestatsminister – men för mig var det mest givande pratstunden med Svenskalärarnas ordförande Sisko Harkoma och alla språklärares ordförande Kari Jukarainen. – De skall  tackas för en väldigt insiktsfull insändare förra söndagen i Hesari – tillsammans med Pirkko Nuolijärvi, chefen för forskningscentralen för de inhemska språken.

Igår kväll talade vi mycket om språkinlärning, och de berättade om kimpassa, om projekt med Jakobstad, med Norge, om språknormer osv.  De berättade att s.k. Vapaa kielivalinta, d.v.s. Suomalaisuuden liittos gäng sprider broschyrer med falska uppgifter i skolorna. Men deras upplevelse av elevernas inställning stämmer inte alls överens med nidbilderna som samma SS gäng sprider.

Deras recept för god språkundervisning: Kärlek, humor och tolerans.

 Låt det bli den stämning som råder i detta val – också i den förhandsröstning som nu börjar.  Glad “kukkahattukeskiviikko”!