Många svåra migrationsfrågor på bordet samtidigt

Tidtabellen höll inte alls när inrikes- och migrationsfrågorna diskuterades på EU:s ministerråd på igår på torsdagen i Bryssel. Den s.k. lunchen började kl.14.30 – och slutade långt senare. Ministrars lunch betyder en möjlighet att föra friare diskussioner med syfte att sträva till kreativa lösningar. Vi är vana vid att förknippa Bryssel med god mat, men denna lunch var nog rätt frugal – en tallrik med kalla uppskärningar som serverades i mötesrummet. Inte någonting som inspirerade kreativiteten.

Bristerna i Greklands asylsystem, ett s.k. återtagandeavtal med Turkiet och situationen i Medelhavet var de hetaste migrationsfrågorna. Det skulle vara viktigt att det färdigt förhandlade avtalet med Turkiet skulle godkännas och på det sättet lätta på trycket just på Grekland. Vad gäller Medelhavet är det viktigt att vi har en snabbhet att reagera om t.ex. läget i Libyen utvecklas så att flyktingströmmar börjar komma. Vi har sett en ström från Tunisien under några dagar, men det är möjligt att det skedde när det var som osäkrast i landet; nu säger vissa källor att myndigheterna igen börjat patrullera normalt. Men det var gott att höra att UNHCR och Röda korset är på plats vid gränsen till Libyen och att FN-organisationerna kan verka.

Det är förstås inte uteslutet att det sker sådana svängningar i Nordafrika att stora mängder människor söker sig till Europa; men situationen övervakas hela tiden och vi har vissa gemensamma europeiska organisationer vars beredskap vi nu bygger upp.

Justus Lipsius kallas ministerrådets mötesbyggnad och där var det liv och rörelse, eftersom Putin och 22 av hans ministrar träffade EU:s högsta ledning. Jag hade blivit varnad att delar av den vanliga trafiken till byggnaden skulle vara stoppad. Förhandsinformationen sade att han skulle ta upp sin kritik mot förslagen om att stärka den inre marknaden för energifrågor. Medan jag satt i möten kom och gick V. Putin, segrade han också?

– Monikulttuurisuus tarkoittaa, että eletään maamme lakien mukaan, että on mahdollisuus oppia jompaakumpaa kansalliskieltä, mutta on myös mahdollisuus ylläpitää omaa kulttuuria – ja itse valita identiteettinsä, ministeri totesi. Ministeri Thorsin mukaan nykymaailmassa on tyypillistä, että identiteetit ovat mosaiikkimaisia: on somalialaisia suomalaisia ja englantilaisia suomalaisia.

Ministeri Thorsin mielestä Suomen ja esimerkiksi Saksan tilanne ovat hyvin erilaisia. – Niissä maissa, joissa nyt kritisoidaan kotoutumista tai monikulttuurisuutta – pyrittiinkö siellä koskaan integroimaan maahanmuuttajia? Saksassa ei ajateltukaan, että vierastyöläiset jäisivät maahan. Hyviä kotoutumisen malleja ei helpolla löydä, ministeri painotti.

Kotoutuminen on ollut osa maahanmuuttopolitiikkaamme ja siihen on erityisesti panostettu tällä hallituskaudella.

– Tällä vaalikaudella on panostettu kotoutumiseen enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kuntakorvausten tasoa on nostettu, kiintiöpakolaisten korvausjakso pitenee ja EU-varoja on kohdennettu kotoutumiseen. Uusi kotoutumislaki on vahvistettu. Valmistavan opetuksen jaksoa on pidennetty ja aiesopimus pääkaupunkiseudun kanssa saatiin aikaan. Uusimuotoinen kotoutuminen syntyy Osallisena Suomessa -kokeilun kautta ja kotoutumiskoulutuksen laatu paranee, ministeri totesi.

Lisätietoja: eritysavustaja Thomas Bergman, 071 878 8212

Dear Friends,

It has been fantastic for Keskusta and Sfp to host you during these days; we have got a lot of inspiration for the electoral campaign that is to start; or de facto, has started already, in view of the parliamentary elections on April 17th.

Fortunately the elections have been postponed from the traditional month of March. You do understand that my feet and nose love the change – as we increasingly are campaigning in the streets and at marketplaces outdoors! In April the weather is a bit more welcoming.

Furthermore it is with pleasure I note that the first ever ELDR Congress in Finland also has been the largest in ELDR’s history.

And it was about time that the liberal parties of Europe came to Finland – a country I consider to be the cradle of liberalism. Yes, you heard me right- the cradle of liberalism.

Because it was here that Anders Chydenius lived; in Ostrobothnia – he, who some years before Adam Smith, wrote on economic liberalism; but also on freedom of speech and the principle of transparency.

In an era when more regulation is proposed everywhere, and more limits to freedom; for example the freedom of movement, is being put forward, there is one lesson of Chydenius that I want to highlight especially.

Chydenius saw how the most remote ironworks suffered the most from the mercantile regulation and the monopoly of foreign trade and he therefore came up with new ideas. The weakest suffered the most from the regulation.

When we consider new regulation, we must keep this in mind.

Let us think about migration for example: if we only make barriers higher around Europe, and do not try to give legal opportunities for migration; the ones who are the winners are the traders in human beings, the traffickers.

The political scenery is not going to be easy in the coming years. Many of our fundamental values are under attack; both concerning our vision of Europe, our vision of the free market and on human rights. And we have a rising far right and many populist parties gaining ground. How united will we stand?

It is our task as liberals to monitor and make sure that universal human rights are respected for all EU citizens.
As the rights of some of us; the Roma population, are being violated and trampled upon on a daily basis and as they are made scapegoats for everything evil, when populists get their voice heard, as foreign workers, asylum seekers and family members from other continents are treated without dignity; not as individuals with universal human rights, it is our obligation to speak out.

How we react under pressure for easy answers, will judge what we are worth at the end of the day.

In my mind the best reaction to the rising extremist parties is to try listen to the concerns of those who feel their place in their society is threatened, as unemployment is rising and old skills do not guarantee a job. Within the EU, “the EU 2020” must be made into reality – and I do hope, as Mrs Prime Minister Kiviniemi yesterday, that the Digital Agenda and the Single E-market is becoming a reality. All of these initiatives will help get employment a boost in Europe.

I hope these days have given you inspiration to think in new ways of how we can combat growing narrow-minded nationalism in EU and that they have given occasions to build ever stronger ties between our parties. And I wish you have got a better understanding of our country.

On behalf of the hosts; let me congratulate the newly elected to the Bureau. And Annemie; thank you for the hard work you are doing in leading ELDR. Your experience, skills and visions inspire all of us.

Thank you !