Pohjois-Afrikan tilanne, Schengen-alueen laajeneminen ja perusoikeuskirjan täytäntöönpano esillä EU:n oikeus- ja sisäasiainministereiden neuvostossa 24.-25.2.2011

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto kokoontuu torstaina 24. ja perjantaina 25. helmikuuta Brysselissä. Suomea kokouksessa edustavat sisäasiainministeri Anne Holmlund, maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors, Suomen pysyvä EU-edustaja, suurlähettiläs Jan Store ja oikeusministeriön kansliapäällikkö Tiina Astola.

Ministerit keskustelevat Pohjois-Afrikan tilanteesta ja sen johdosta tehtävistä toimenpiteistä, jotka liittyvät alueen ihmisoikeustilanteeseen, Eurooppaan suuntautuviin maahanmuuttovirtoihin ja Euroopan unionin sisäiseen turvallisuuteen. Suomi pitää tärkeänä selkeän tilannekuvan muodostamista ja katsoo, että tilanne edellyttää erilaisia lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteitä.
 
Sisäasiainministerien on tarkoitus hyväksyä neuvoston päätelmät Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategian toteuttamista koskevasta tiedonannosta. Komissio esittelee direktiiviehdotuksen, joka koskee matkustajarekisteritietojen käyttämistä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ennalta ehkäisemiseen. Lisäksi komissio esittelee Länsi-Balkanin maita koskevan viisumivapauden jälkeistä aikaa koskevan seurantamekanismin ja Frontexin pääjohtaja esittelee viraston työohjelman sekä kertoo viraston koordinoimasta toiminnasta erityisesti Kreikan ja Turkin välisellä rajalla. Ministerit saavat tilannekatsauksen Bulgarian ja Romanian liittymisestä Schengen-alueeseen.
 
Maahanmuuttoministerit käsittelevät Kreikan elokuussa 2010 julkaistua kansallista maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita koskevaa toimintasuunnitelmaa ja EU-Turkki takaisinottosopimusta. Lisäksi Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) uusi pääjohtaja esittelee viraston toimintaa. Neuvosto keskustelee YK:n pakolaisasioiden päävaltuutetun António Guterresin kanssa pakolaisten asemaa koskevan Geneven yleissopimuksen 60-vuotispäivän johdosta.
 
Oikeusministereiden on tarkoitus muun muassa hyväksyä EU:n perusoikeuskirjan tehokasta täytäntöönpanoa koskevat päätelmät. Päätelmissä korostetaan päätöksentekomenettelyjen kehittämistä siten, että perusoikeudet huomioidaan koko unionin lainsäädäntöprosessin ajan. Suomi korostaa mm. EU:n perusoikeusviraston asiantuntemuksen hyödyntämistä lainvalmistelussa.
 
Oikeusministereiden tarkoituksena on hyväksyä myös päätelmät, joilla valmistaudutaan EU:n tietosuojalainsäädännön uudistamiseen. Komission lainsäädäntöehdotuksia uudistuksen toteuttamiseksi odotetaan touko-kesäkuussa. Komissio esittelee kokouksessa myös uuden lainsäädäntöehdotuksen tuomioistuimen toimivaltaa ja tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskevan Bryssel I –asetuksen uudistamiseksi.
 
Lisätietoja: sisäasiat: ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, 071 878 8250, erityisasiantuntija Marja Kartila, EUE, +32 2 2878 504, erityisasiantuntija Mika Rytkönen, EUE, + 32 2 2878 527
 
maahanmuuttoasiat: erityisavustaja Thomas Bergman, 071 878 8212, ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, 071 878 8250, erityisasiantuntija Wivi-Ann Wagello-Sjölund, EUE, +32 2 2878 420
 
oikeusasiat: neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, 09 1606 7896, 040 749 0465, sekä erityisasiantuntijat Mikko Monto, EUE, +32 2 2878 594, +32 475 751 495 ja Tiina Kangas-Alku, EUE, puh. +32 2 2878 431, GSM +32 477 732 698
 
Lisätietoa EU:n neuvoston Internet-sivuilla:
Neuvoston kokousten julkista osuutta ja tiedotustilaisuuksia voi seurata verkossa. Lisäksi neuvoston sivuilta löytyy kokouksissa julkisina käsiteltävien asioiden asiakirjat ja muuta aineistoa.
 
Council Live (englanniksi): http://www.consilium.europa.eu/videostreaming
 
Lisätietoa oikeus- ja sisäasioiden neuvostosta ja aikaisempia lehdistötiedotteita:
 
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=249&lang=fi

Maahanmuutto- ja eurooppaaministeri Astrid Thors vierailee 23.-28. tammikuuta Intiassa. Ministeri tapaa vierailunsa aikana sisäministeri P. Chidambaramin ja ulko-intialaisten asioista vastaavan ministeri Shri Vayalar Ravin. Keskustelujen aiheina ovat työperäinen maahanmuutto Suomeen ja Intian ja EU:n suhteet. Keskeisiä teemoja ovat maahanmuuttoprosessien toimivuus, työvoiman maahanmuutto ja yhteistyön kehittäminen.

Vierailun aikana ministeri keskustelee naisten ja lasten asemasta Intiassa asiasta vastaavan valtiosihteeri Krishan Tirathin kanssa. Ministeri käy tutustumiskäynnillä orpokodissa.

Matkan aikana ministeri tapaa myös suomalaisyritysten edustajia ja vierailee muun muassa Nokia Siemensin tehtaalla.

Intia on kasvava maahanmuuton lähtöalue. Suomeen tulevat intialaiset tulevat tänne pääosin it-alan yrityksiin töihin. Viime vuoden lokakuun loppuun mennessä Suomesta haki oleskelulupaa noin 1 400 intialaista joista pääosa oli it-alan erityisosaajia. Intialaisten maahanmuuttajien koulutustaso on varsin korkea ja heidän työllisyystilanteensa on muita ulkomaalaisryhmiä selvästi parempi. Intialaisten maahanmuuton Suomeen oletetaan kasvavan koska maassa on tarjolla meillä tarvittavia erityisosaajia.

Matkalla ovat mukana myös kansliapäällikkö Ritva Viljanen ja Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jorma Vuorio.

Lisätietoja: erityisavustaja Thomas Bergman 071 878 8212