Helsingfors måste få mera nybörjarplatser i yrkesskola och gymnasium

Nästa mandatperiod måste samarbetet mellan staten och huvudsstadsnejdens kommuner fördjupas – intentionsavtal måste bli egentliga partnerskapsavtal. Varje avtalspart måste kunna fullfölja de åtganden som avtalet innehåller.

Bland de viktigaste områdena för samarbete mellan stat och kommun är fortsatt arbete för effektivare sysselsättningspolitik, resurser till en fungerande arbetsförmedling, men framförallt tillräckligt med utbildningsplatser på andra stadiet; i gymnasier och yrkesskolor.

Fast antalet plaster i gymnasier och yrkesskolor ökats under denna regerings tid, blir fortfarande mellan 300 och 400 ungdomar utan fast utbildningsplats. – Detta är  bla en följd av att ungdomar från andra delar av landet i allt högre utsträckning söker sig till utbildning i Helsingfors. Men Helsingforsskolornas attraktivitet har som följd av ungdomar här med sämre betyg från högstadiet blir utan möjlighet till utbildning på andra stadet. Trots uppsökande ungdomsverksamhet, ungdomsverkstäder och tiondeklasser, finns det ändå stor risk för att ungdomar inte fullföljer  en utbildning som ger dem tillräckliga färdigheter. Idag är det svårt att få något jobb utan examen.

De kommande årens metropolpolitik måste därför ge regionens läroinrättningar möjlighet att inrätta det antal nybörjarplatser som efterfrågas. På detta sätt kan utslagning också effektivt motarbetas.

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor diskuterade i dag i Bryssel situationen i Nordafrika. Rådet hörde  EU:s höga representant Catherine Ashtons generalsekreterare Pierre Vimont, EU-kommissionen och Frontex’ generaldirektör Ilkka Laitinen. 
 
Migrations- och Europaminister Astrid Thors höll ett anförande vid mötet och konstaterade att det föreligger en möjlighet för ny utveckling i norra Afrika – en fantastisk möjlighet för demokrati. Samtidigt måste vi ta i beaktande att situationen i de olika länderna är mycket varierande.
 
- EU:s medlemsländerna ska vara beredda att vid behov snabbt hjälpa varandra i praktiska frågor. På längre sikt behövs hjälp från medlemsländerna till de nordafrikanska länderna för att de ska kunna utveckla sina länder, slog Thors fast.
 
Minister Thors påpekade att unionen har tillgång till flera redskap som kan användas i samarbetet med länderna i Nordafrika. Sådana redskap är t.ex. de mekanismer som erbjuds genom associeringsavtal med enskilda länder, den europeiska grannskapspolitiken, Medelhavsunionen, verktyg som skapats för genomförande av människorättspolitiken samt verktyg som stöder demokrati, såsom stöd för ordnande av val och valobservation samt Global Approach, som är EU:s globala insats för migration.
 
– I ljuset av det som hänt vid Medelhavet är det tydligt att man bör påskynda genomförandet av EU:s Afrikastrategi. Jag vill påminna om att vi både i migrationspakten, Stockholmsprogrammet och partnerskapet för migration, rörlighet och sysselsättning (MME) har förbundit oss till att främja den sociala och ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen i Afrika, sade minister Thors.
 
Närmare information: specialmedarbetare Thomas Bergman, 071 878 8212