Minister Astrid Thors besöker Indien

Migrations- och Europaminister Astrid Thors besöker Indien den 23-28 januari. Under besöket träffar ministern inrikesminister P. Chidambaram och ministern med ansvar för indiska relationer i utlandet, Shri Vayalar Ravi. Ministrarna diskuterar arbetskraftsinvandringen till Finland och relationen mellan Indien och EU. Centrala teman är hur migrationsprocesserna fungerar, arbetskraftsinvandringen och hur samarbetet kan utvecklas.

Under besöket diskuterar ministern om kvinnors och barns ställning i Indien med statssekreterare Krishan Tirath som ansvarar för frågan. Ministern besöker också ett hem för föräldralösa barn.

Under resan träffar ministern representanter för finländska företag och besöker bland annat Nokia Siemens fabrik.

Indien är ett växande ursprungsområde för invandring. Indier som kommer till Finland kommer hit främst för att jobba inom IT-företag. I fjol fram till slutet av oktober sökte ca 1 400 indier uppehållstillstånd i Finland. De flesta av dem var högt kvalificerade personer inom IT-branschen. Indiska invandrare har mycket hög utbildningsnivå och de har märkbart bättre sysselsättningsläge än andra utlänningsgrupper. Den indiska invandringen till Finland uppskattas öka eftersom landet har sådana specialister som vi behöver.

På resan deltar även kanslichef Ritva Viljanen och överdirektören för Migrationsverket Jorma Vuorio.

Närmare information: specialmedarbetare Thomas Bergman 071 878 8212.

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors toteaa, että Suomen on arvioitava linjaansa turvapaikanhakijoiden Kreikkaan palautusten osalta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tämän päivän päätöksen takia.
– Olemme odottaneet EIT:n päätöstä asiassa. Suomi ei ole palauttanut niin sanotun Dublin-asetuksen perusteella Kreikkaan alaikäisiä, yksin tulleita hakijoita eikä haavoittuvassa asemassa olevia. EIT:n päätös koskee täysi-ikäistä hakijaa, joten meidän täytyy nyt tutkia, tuleeko Suomen tarkistaa linjaansa tältä osin. Päätös täytyy käydä tarkasti läpi ja katsoa sen perustelut. Euroopan ihmisoikeussopimus sitoo Suomea, joten myös Kreikkaan palauttamisten osalta Suomen on noudatettava linjaa, joka ei riko sopimusta, ministeri toteaa.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tänään antanut päätöksen, jonka mukaan Belgia rikkoi Euroopan ihmisoikeussopimusta, kun se palautti ns. Dublin-asetuksen perusteella turvapaikanhakijan Belgiasta Kreikkaan. Myös Kreikan katsotaan rikkoneen ihmisoikeussopimusta, koska maan säilö- ja vastaanotto-olot ja turvapaikkamenettely eivät täytä sopimuksen vaatimuksia. Dublin-menettelyllä tarkoitetaan tilannetta, jossa turvapaikanhakija palautetaan takaisin toiseen EU-maahan hakemuksen käsittelyä varten. Pääsääntönä on, että hakemus käsitellään vain yhdessä maassa.

Lisätietoja: erityisavustaja Thomas Bergman, 071 878 8212